Magic Dent - Sisanje palca kod dece može narušitiraspored mlećnih, ali i stalnih zuba

Sisanje palca kod dece – kada može da napravi problem?

Sisanje palca je veoma česta navika kod dece. Roditelji obično primete ovu naviku još kod beba oko trećeg meseca života. Sisanje je jedan od prirodnih refleksa bebe jer se na taj način umiriju i osećaju sigurno, srećno i zaštićeno. U prvim godinama života predstavlja normalnu pojavu, ali ukoliko se nastavi i kasnije može preći u lošu naviku koja vremenom može dovesti do poremećaja u rastu i razvoju vilica i zuba.

Magic Dent - Sisanje palca kod dece može narušitiraspored mlećnih, ali i stalnih zuba

 

Sisanje palca kod dece – posledice

Stalno prisustvo palca u ustima remeti prirodan odnos usana i jezika na štetu gornje vilice koja se vremenom deformiše. Vrsta i stepen deformacije zavise od načina na koje dete sisa palac. Ovo za posledicu ima nepravilnosti u nicanju, ne samo mlečnih nego i stalnih zuba. Gornji zubi se pomeraju ka napred, a donji ka jeziku i nastaje tzv. otvoren zagrižaj. Takođe dolazi i do promena u razvoju nepca. U deformisani predeo dete potiskuje jezik, usne ili obraze i na taj način se stvara sekundarna štetna navika koja pogoršava nastalu deformaciju. U kojoj meri će se razviti deformacija zavisi od genetike, načina na koji se štetna navika upražnjava i trajanja štetne navike.

Kako rešiti ovaj problem?

Strpljenje je najbitnije! Potrebno je sa odvikavanjem početi na vreme, kod beba i male dece, uvođenjem zamene – kao što je NUK cucla. Ona svojim prisustvom u ustima daje detetu potrebnu sigurnost, a s druge strane svojim anatomskim oblikom utiče na pravilan razvoj zuba i gornje vilice. Odvikavanje od cucle, kasnije takođe može da predstavlja problem, međutim šteta je svakako manja.

Magic Dent - Sisanje palca kod dece se može zameniti odgovarajućom cuclom

Kod malo starije dece potrebno je da pokušate da objasnite detetu na lep način zbog čega bi trebalo da prestane da sisa palac. Budite pozitivni i trudite se da podržite dete. Umesto kažnjavanja kada sisa palac, pohvalite ga i nagradite onda kada to ne radi. Ukoliko primetite da dete sisa palac kada je uznemireno, fokusirajte se na otklanjanje razloga anksioznosti, umesto na samu naviku. Bez obzira na primenjene metode, budite svesni da je vašem detetu potrebna podrška i razumevanje prilikom odvikavanja.

Potrebno je naglasiti da noćno sisanje palca predstavlja najveći izazov, u smislu odvikavanja od te navike. Ne ustručavajte se da potražite stručnu pomoć psihologa, stomatologa ili pedijatra.

Autor: dr Branka Matović

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

1 × three =

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com