Šta je sinus lift?
Sinus lift je operacija koja podrazumeva podizanje sluzokože poda sinusa i postavljanje veštačke kosti u toj regiji.
Šta se postiže ovom operacijom?
Cilj sinus lifta je da se poveća koštana masa alveolarnog grebena i omogući postavka zubnog implanta.
Zašto i kome je ovaj operativni zahvat neophodan?
Kod pacijenata sa gubitkom bočnih zuba u gornjoj vilici vremenom dolazi do atrofije alveolarne kosti. Drugim rečima, više nema dovoljno kosti u gornjoj vilici u koju bi se mogao ušrafiti zubni implant. U takvoj situaciji, ukoliko je planiran implantološki tretman, neophodno je podići pod sinusa i dobiti potrebnu koštanu osnovu.

Planirate ugradnju zubnih implantata? Zakažite pregled kod iskusnih specijalista iz ove oblasti i proverite da li vam je potreban sinus lift.

ZAKAŽITE PREGLED

Kako izgleda sinus lift operacija?

Za ovom intervencijom postoji potreba onda kada je visina alveolarnog grebena manja od 10 mm. Razlog je vrlo jednostavan: zbog svoje dužine zubni implantati zahtevaju određenu visinu kosti u koju se ugrađuju.

Ovo se postiže na sledeći način:

  1. Prvi korak su planiranje i priprema. Na osnovu 3D snimka oralni hirurg procenjuje i analizira situaciju i zatim, zajedno sa proteticarem, pravi plan operacije i kasnije ugradnje implantata.
  2. Sama operacija počinje odizanjem sluzokože sinusa.
  3. Zatim se ispod nje ugrađuje veštačka kost odgovarajuće debljine i postavlja se PRF membrana, koja ubrzava srastanje kosti.
  4. Na kraju sledi ušivanje.

Postoje 2 načina izvođenja sinus lift operacije

  1. Zatvoreni ili krestalni način, znači da se sinus lift operacija radi kroz alveolarni greben, kroz ležište predviđeno za dentalni implant. Vrši se u slučajevima kada pod sinusa treba da se podigne malo, odnosno ne više od 5 mm.
  2. Otvoreni ili lateralni pristup se koristi kada nedostaje više od 5 mm kosti. Tada se kroz mali otvor načinjen na prednjem zidu gornje vilice podiže sluzokoža sinusa i zatim ugrađuje koštani materijal.

Kako se radi sinus lift u ordinaciji Magic Dent?

Hirurško podizanje sinusa u našoj ordinaciji izvode iskusni specijalisti oralne hirurgije i implantologije.
U Magic Dent stomatološkoj ordinaciji obavljamo operaciju sinus lifta na oba gore navedena načina, a prema individualnim potrebama svakog pacijenta.
Opremljeni smo digitalnim rendgen aparatom, što znači da na licu mesta možete obaviti snimanje zuba koje je neophodno za pripremu za ovu intervenciju.
Upotreba lokalne anestezije i samim tim bezbolna procedura se u ordinaciji Magic Dent podrazumevaju.
Dostupni smo za sve informacije u vezi sa samom operacijom i oporavkom koji joj sledi, kao i za savete oko izbora odgovarajuće implantno-protetske terapije.

POZOVITE NAS

Sinus lift: Najčešća pitanja

Kako izgleda oporavak posle sinus lifta?

Nakon što se uradi sinus lift oporavak je individualan, ali ono što se može očekivati su umeren bol i otok. Ove simptome olakšavaju analgetici i hladne obloge. Mi vam još savetujemo izbegavanje pušenja i većih fizičkih napora u prvim danima nakon operacije. Kontrola i skidanje konaca se rade od 7 do 10 dana posle intervencije.

Da li posle operacije podizanja poda sinusa može doći do komplikacija?

Kada se uradi sinus lift komplikacije su moguće kao i posle svake operacije. Ali kada se ovaj zahvat obavi stručno, procenat uspešnosti je izuzetno visok a komplikacije su retke.

Da li je moguće u istoj poseti obaviti i sinus lift i ugradnju implantata?

U slučaju kada postoji mali volumen kosti, moguće je u istoj poseti uraditi i sinus lift i postavljanje zubnog implantata. Postavka implantata direktno zavisi od kvaliteta preostale vilične kosti i njene primarne visine.

Kada se obično mogu ugrađivati implantati nakon sinus lifta?

Nakon sinus lift operacije sledi srastanje veštačke kosti sa okolnom, prirodnom. Da bi se ovaj proces završio i stekli se uslovi za ugradnju dentalnih implantata obično je potrebno da prođe 6-9 meseci.

Koliko košta “podizanje sinusa”?

Za sinus lift cena zavisi od načina njegovog izvođenja.

Zubni implantati se smatraju najboljim i najdugovečnijim rešenjem za nadoknadu izgubljenjih zuba. Ukoliko želite da na ovaj način sačuvate svoje oralno zdravlje i poboljšate kvalitet života, dođite u ordinaciju Magic Dent. Na osnovu detaljne analize ćemo vam izložiti najbolji plan terapije i reći da li vam je neophodan i sinus lift kao deo procesa.

POZOVITE NAS