Ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba je nešto što poslednjih godina često sprovodimo u našoj ordinaciji. U nastavku saznajte u kojim situacijama je ovakva ugradnja zubnih implantata – tzv. imedijatna implantacija – preporučljiva i izvodljiva.

Imate zub koji je indikovan za vađenje?
Bojite se da biste nakon vađenja nedeljama morali da čekate na ugradnju implantata?

Pozovite nas i zakažite pregled i konsultaciju – postoji velika šansa da ćete odmah posle vađenja zuba moći da dobijete zubni implantat!

POZOVITE NAS

Kada je moguća ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba?

Standardna procedura ugradnje dentalnih implantata podrazumeva da se nakon vađenja zuba sačeka par meseci. Najjednostavnije objašnjenje jeste: oporavak koštanog tkiva nakon vađenja zuba. Svako vađenje zuba prate i određene nelagodnosti: pacijenti su taj period morali da se nose sa estetskim i funkcionalnim manama nedostatka jednog ili više izvađenih zuba.

Međutim, nove tehnologije i trendovi u implantologiji su pokazali da je uspešnost ugradnje implantata odmah nakon ekstrakcije zuba jako visoka!

Ugradnja zubnog implanta odmah posle vađenja zuba je indikovana u nekoliko situacija, a najčešće su to:

Važni preduslovi za imedijantnu implantaciju su:

  • dobra higijena usta
  • zdravlje ostalih zuba
  • očuvani koštani zidovi alveole (mesto u vilici na kome su se nalazili koren, ili korenovi zuba).

Ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba

Kako izgleda ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba?

Ugradnja implantata neposredno nakon vađenja zuba u ordinaciji Magic Dent protiče na sledeći način:

  1. Radimo vađenje zuba pod anestezijom.
  2. U ranu nastalu nakon vađenja odmah ugrađujemo zubni implantat, i to najkvalitetniji na tržištu, Straumann, čiji smo zvanični preferirani partner već godinama.
  3. Kvalitetni implantni sistemi koje koristimo u našoj ordinaciji, a koji imaju aktivne navoje ili aktivnu površinu, dozvoljavaju nam čak i mogućnost izrade protetske nadoknade odmah nakon ugradnje implantata, odnosno krunica.

Možete nas pozvati ili nam pisati kako biste dobili više informacija o ugradnji implantata nakon vađenja zuba, o vrstama krunica koje su vam na raspolaganju, kao i o bilo kojim drugim pitanjima koja imate u vezi sa zubnim implantima. Budite sigurni da ćemo naći adekvatno rešenje za vas!

Prednosti ugradnje zubnih implantata odmah nakon vađenja zuba

Ako nakon stomatološkog pregleda i 3d snimanja zuba saznate da je kod vas moguća ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba, ozbiljno razmotrite ovu mogućnost zbog njenih velikih prednosti.

Naime, određeni tipovi i oblici implantata dozvoljavaju ne samo ugradnju dentalnog implantata neposredno nakon vađenja zuba, već i postavku protetskog rada odmah posle ugradnje.

Ovo znači tri stvari, i to:

  1. …da postoji šansa da nećete biti u iskušenju da mesecima sputavate široki osmeh u društvu i na poslu, kao i da ćete vrlo brzo nakon ugradnje moći normalno da jedete, bez izbegavanja čvrste hrane.
  2. …da je moguće da u samo jednoj hirurškoj intervenciji obavite i vađenje zuba i ugradnju implantata.
  3. …samo jednom ćete prolaziti kroz zarastanje rane i eventualno ordiniranje antibiotske terapije.

Ne zaboravimo i na statistiku, koja kaže da je uspešnost ovakve intervencije izuzetno visoka.

Iskusni implantolozi iz stomatološke ordinacije Magic Dent rado odgovaraju na pitanja u vezi sa ugradnjom zubnih implantata.

PITAJTE NAŠE DOKTORE