Izdvojena pitanja klijenata i odgovori stomatologa

 • Šta je implant?

  Šta je implant?

  Implant je titanijumski vijak (šraf) koji se ugrađuje u alvelarnu kost sa kojom srasta. Čini zamenu za koren izgubljenog zuba i osnov za izradu protetskog rada.

 • Koje su prednosti implanta?

  Koje su prednosti implanta?

  Prednost implantološke terapije su mnogostruke, prvenstveno u biološkom smislu.
  Implantom se vraća funkcija kosti a samim tim i funkcija mišića, sprečava se atrofija (propadanje ) kosti, ne bruse se prirodni zubi, poboljšava se funkcija i estetika stomatognatog sistema.

 • Kada se implanti mogu protetski iskoristiti?

  Kada se implanti mogu protetski iskoristiti?

  Ukoliko se u hirurškoj fazi ugradnje implantata postigne zadovoljavajuća primarana stabilnost implantata, moguće je odmah postaviti protetsku nadoknadu, krunicu ili most.

 • Da li može doći do odbacivanja implantata?

  Da li može doći do odbacivanja implantata?

  Uz pravilnu inikaciju, dobro planiranje i korektan hirurški postupak, odbacivanje implantata je veoma retka pojava.
  Uspešnost implantološke terapije je 97%.

 • Da li je ugradnja implantata bolna?

  Da li je ugradnja implantata bolna?

  Ugradnja implanta se izvodi uz primenu lokalne anestezije i potpuno je bezbolna za pacijenta.

 • Šta je oseointegracija?

  Šta je oseointegracija?

  Oseointegracija predstavlja period vrema u kom implant srasta sa alveolarnom kosti, tj. vreme od hirurške postavke implanta u kost do mogućnosti njegovog opterećenja suprastrukturom.

 • Kod kojih osoba je moguće ugraditi implantat?

  Kod kojih osoba je moguće ugraditi implantat?

  Vrlo je mali broj oboljenja koje onemogućavaju ugradnju implantata. Ne postoji starosna granica za implantološku terapiju, koja se ne radi kod osoba mlađih od 18 godina, zbog nezavršenog rasta i razvoja viličnih kosti.

Pitajte naše doktore

Vaše ime i prezime

Email adresa

Vaše pitanje