Imate strah od zubara i želite bezbolne zubarske intervencije? Imamo rešenje za Vas!

Posete stomatologu su vrlo često praćene negativnim osećanjima poput straha i nelagode pacijenata. Razlozi su različiti, od loših iskustava iz detinjstva do neadekvatnih stomatoloških tretmana u sadašnjem vremenu. Najčešće kod pacijenata postoji jedan iracionalan strah od zubara koji se ne može lako prevazići, a koji na kraju dovodi do odlaganja posete stomatologu i sledstveno tome do ugrožavanja zdravlja usta i zuba. Međutim, savremena medicina nam nudi rešenje i za takve slučajeve u vidu analgosedacije kojom se uspešno postižu bezbolne stomatološke intervencije.

Šta je analgosedacija i kada se primenjuje?

Analgosedacija se vrši u stomatološkoj ordinaciji, uz saradnju sa lekarom specijalistom anesteziologije, koji je sve vreme stomatoloke intervencije prisutan u ordinaciji.

Veliki broj stomatoloških procedura je moguće izvesti u uslovima analgosedacije u kombinaciji sa lokalnom anestezijom. To se pre svega odnosi na:

  • višestruke ekstrakcije zuba
  • vađenje impaktiranih zuba
  • brušenja zuba i
  • ugradnju većeg broja implantata.

Analgosedacija u toku stomatoloških intervencija omogućava bezbolan tretman uz odsustvo nelagodnosti, odsustvo straha kod pacijenta, odsustvo refleksa gađenja i povraćanja. Sedirani pacijent je sve vreme intevencije budan, ali ima utisak da ,,drema”, a po završetku intervencije ne seća se toka intervencije.

Bezbolne zubarske intervencije planiramo i sprovodimo u dogovoru sa Vama.

Kako izgleda procedura analgosedacije?

Procedura analgosedacije pacijenta definisana je preciznim protokolom koji određuje da li je pacijent kandidat za analgosedaciju. U zavisnosti od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta odlučuje se o tome da li je potrebna saglasnost odabranog lekara ili ne.

Nakon razgovora sa anesteziologom, koji se vrši u našoj ordinaciji, plasira se intravenska kanila i sve lekove pacijent dobija intravenskim putem. Pacijent je tokom intervencije sediran i opušten, potpuno bezbedan, oslobođen svakog straha i bola. Anesteziolog prati vitalne funkcije pacijanta tokom čitavog trajanja intervencije.

Analgosedacija skraćuje vreme trajanja intervencije jer smanjuje neprijatnost kod svakog pacijenta i samim tim olakšava terapeutu da nesmetano, bezbedno i komforno završi svaku intervenciju u planiranom vremenu.

15-30 minuta nakon završene stomatološke intervencije pacijent može bezbedno i zadovoljno da ide kući znajući da je intervencija uspešno zavrsena!

Zakažite svoj bezbolan zubarski tretman već danas!

Magic Dent Vam pruža uslugu bezbolne zubarske intervencije!