Zubne plombe spadaju u stomatološke materijale koje nadoknađuju izgubljeni deo zuba usled destrukcije karijesom, frakture ili…

Primena lasera za uklanjanje plika i frenuluma

Šta su plike i frenulumi? Plike i frenulumi u usnoj duplji predstavljaju mišićno-sluzokožne nabore koji…

Upotreba-lasera-u-endodonciji.

Šta je to endodoncija i kako izgleda terapija? Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi…

Estetska stomatologija ne podrazumeva samo izradu novih protetskih nadoknada, faseta ili krunica u estetskoj regiji….

Postavka implanta na mestu nedostajućih zuba predstavlja prvi korak u rehabilitaciji i ponovnom uspostavljanju funkcije….

Saradnja dve velike stomatološke oblasti – implantologije i protetike, ima za cilj da pacijentima pruži…

Kako se danas proizvode metalokeramičke krunice? Osnovna podela krunica u stomatologiji je na metalokeramičke i…

Osmeh predstavlja jednu od prvih stvari koje zapazimo kada stupimo u komunikaciju sa nekom osobom….

Preventiva karijesa: redovno korišćenje paste sa fluoridima

Karijes predstavlja hronično oboljenje zuba koje se najčešće javlja veoma rano, u dečijem uzrastu, i…