Šta je oralna hirurgija i kakve sve mogućnosti nudi?

Oralna hirurgija je za pacijente jedno od najmanje privlačnih područja stomatologije, ali nam nudi mogućnosti da se nadoknade i „izgubljeni slučajevi“.

Implantologija je deo stomatologije koji se najviše razvio poslednjih godina.

Postoje različite vrste implantata, i svi se izrađuju od titanijuma. Zavisno od strukture površine implantata, postoje klasični implantati ili oni za neposredno (imedijantno) opterećenje.

Razlika među njima je u vremenu potrebnom za oseointegraciju.

Za završetak rada na klasičnim implantatima potrebno je čekati 4 do 6 meseca, zavisno od vilice, dok je kod implantata za neposredno opterećenje dovoljno 15 do 30 dana.

Tipologija pacijenta određuje izbor vrste implantata.

Oralna hirurgija bavi se i operacijama zuba. Apikotomijom se mogu spasiti zubi koji ne reaguju na konzervativnu terapiju. Granulomi i ciste odstranjuju se zajedno sa delićem korena, spašavajući na taj način zube koji bi se u protivnom morali vaditi. Koreni koji se ne mogu spasiti vade se, kako bi napravili mesto implantatu ili nekom drugom tipu supstituta koji nadoknađuje zubnu funkcionalnost i estetiku.

  • Implantologija
  • Operativno vađenje zaostalih korena i impaktiranih zuba
  • Apikotomija
  • Gingivektomija