Sinusi i zubi - sinusna zubobolja

Anatomija: Kako su povezani sinusi i zubi?

Na koji način su povezani sinusi i zubi? Sinusi predstavljaju šupljine kostiju glave u kojima se nalazi vazduh. Postoje četiri vrste sinusa, koji su imena dobili po kostima u kojima se nalaze:

 • frontalni (iznad očiju i nosa),
 • etmoidalni (između očiju i korena nosa),
 • sfenoidalni (duboko iza nosa) i
 • maksilarni ili vilični sinus (sa strana nosa).

Sva četiri para sinusa su svojim izvodnim kanalima povezani sa nosnom šupljinom, pa se nazivaju i paranazalne šupljine.
Vilični ili maksilarni sinusi su parne šupljine u telu gornje vilice, koji svojom pozicijom mogu da budu u bliskom kontaktu sa položajem korenova gornjih bočnih zuba. Njihova veličina je individualna i genetski definisana. Mogu da budu manjeg promera i da se ne nalaze u projekciji korenova zuba gornje vilice, a s druge strane mogu da budu izuzetno voluminozni pa da se protežu od korenova prekutnjaka, a ponekad i od očnjaka, sve do poslednjeg kutnjaka u vilici.

Vrste sinuzitisa i njihovi uzročnici

O tome kako su sinusi i zubi povezani govori upala sluzokože paranazalnih šupljina, koja se naziva sinuzitis. Zapaljenje maksilarnog sinusa je najčešće praćeno zapaljenjem sluznice nosa, kada govorimo o rinosinuzitisu. Prema uzroku, infekcija može biti virusna, bakterijska i gljivična. Prema toku bolesti razlikujemo:

 • akutnu (traje do tri nedelje),
 • subakutnu i (traje tri do osam nedelja) i
 • hroničnu formu sinuzitisa (traje preko osam nedelja).

8 najčešćih simptoma sinuzitisa

Simptomi na koje se pacijenti koji imaju neki od oblika sinuzitisa najčešće žale su:

 • zapušenost nosa,
 • pojava sekreta u nosu i grlu,
 • pritisak u srednjem delu lica,
 • bolovi koji se šire ka oku, uhu i zubima (pojačavaju se pri saginjanju glave),
 • suzenje očiju,
 • gubitak čula ukusa,
 • umor i malaksalost,
 • povišena telesna temperatura.

Sinusi i zubi - sinusna zubobolja

Sinusi i zubi: sinuzitis poreklom od zuba

Kod stomatoloških intervencija se posebno mora voditi računa o maksilarnom sinusu, a pogotovo kod intervencija na gornjim bočnim zubima ili u tom delu vilice. Usled bliskih odnosa korenova bočnih zuba i sinusa, ukoliko dođe do međusobne komunikacije, postoji značajna mogućnost širenja infekcije iz usta u sinusnu šupljinu. O povezanosti na relaciji sinusi i zubi govori i stastistka: do 12% maksilarnih sinuzitisa poreklom je od zuba.
Najčešći uzroci maksilarnog sinuzita su infekcije na i oko korenova gornjih bočnih zuba. Infekcija poreklom od zuba je po pravilu bakterijskog tipa, kao i infekcija u kanalu korena zuba ili na njegovom vrhu.

Maksilarni sinusi i upala sinusa od zuba

U najčešće uzroke sinuzitisa maksilarnog sinusa spadaju:

 • akutni i hronični procesi na vrhovima korenova zuba;
 • zapaljenje parodoncijuma zuba, mekih i čvrstih struktura koje okružuju korenove zuba;
 • ciste;
 • perikoronitis, zapaljenje mekog tkiva usled nicanja umnjaka (najčešće impaktiranog trećeg molara).

Ponekad sinuzitisi maksilarnog sinusa nastaju kao komplikacije stomatoloških intervencija, npr. u sledećim situacijama:

 • otvaranje sluzokože sinusa prilikom vađenja zuba;
 • potiskivanje dela korena ili celog zuba u sinus prilikom njegovog vađenja;
 • potiskivanje materijala za punjenje kanala korena zuba prilikom endodontskog tretmana istog;
 • potiskivanje delova endodontskih instrumenata prilikom endodontskog tretmana;
 • kada se potiskuju zubni implanti u sinusnu šupljinu.

Ukoliko ste imali neku od gore spomenutih intervencija a sada vas muči upala sinusa, zakažite konsultaciju i dođite da vidimo o čemu se radi.

ZAKAŽITE PREGLED

Sinusi i zubi: Simptomatologija i dijagnoza sinuzitisa

Simptomatologija sinuzitisa zubnog porekla je vrlo slična ili identična kao kod sinuzitisa drugog porekla. Najsigurniji znak da je u pitanju upala sinusa zbog zuba su jednostrano izraženi simptomi, za razliku od ostalih vrsta sinuzitisa kod kojih se tegobe javljaju obostrano.

Dijagnoza sinuzitisa se postavlja detaljnom anamnezom, kliničkim pregledom, kao i analizom rentgenskih snimaka (snimak paranazalnih šupljina, OPT snimak kao i 3D snimak).

3D snimak pre vađenja zuba koji je prouzrokovao sinuzitis

3D snimak pre vađenja zuba koji je prouzrokovao sinuzitis

3D snimak 3 meseca posle vađenja zuba koji je prouzrokovao sinuzitis

3D snimak 3 meseca posle vađenja zuba koji je prouzrokovao sinuzitis

Sinusi i zubi: Lečenje sinuzitisa zubnog porekla

Lečenje sinuzitisa na relaciji sinusi i zubi prvenstveno zavisi od uzroka. Osnov lečenja je da se ukloni izvor infekcije. U te svrhe se koristi hirurška, endoskopska i kauzalna terapija.

Kada je u pitanju otvaranje sinusa prilikom vađenja zuba, neophodno je uraditi plastiku sinusa, odnosno hirurško zatvaranje sinusa. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji, nakon dijagnostikovanog otvaranja sinusa. U zavisnosti od veličine otvora koriste se konzervativne ili hirurške metode. Ako je otvor malog promera, u ranu izvađenog zuba se postavljaju sredstva za zaustavljanje krvarenja. Kod otvora većeg promera potrebno je uraditi manju hiruršku intervenciju kojom se stvaraju potrebni uslovi za zarastanje sinusa.

Kod utiskivanja stranih tela u sinus (korenova zuba, celih zuba, endodontskih instrumenata, zubnih implantata, stomatoloških materijala itd) potrebno je ukloniti strano telo iz maksilarnog sinusa. Ranije se za rešavanje tih problema izvodila intervencija iz domena oralne hirugije, poznata kao intervencija po Caldvell-Luc-u. Ona predstavlja obimnu hiruršku intervenciju kod koje se otvara jedan zid sinusa kroz koji se uklanja strano telo uz obaveznu tamponadu koja se izvlači kroz nosnu šupljinu.

Danas postoji savremeniji način uklanjanja stranih tela iz maksilarnog sinusa, kao i rešavanja hroničnih promena sluzokože sinusa. Ta metoda podrazumeva primenu endoskopa i izvodi se u specijalizovanim ustanovama uz primenu totalne anestezije. Tretman podrazumeva ulazak endoskopom kroz nosni otvor sinusa, gde se pod nadzorom kamere izvodi potrebna intervencija. Sama intervencija najčešće ne traje dugo i usled kratkog postoperativnog perioda rehabilitacije izuzetno je komforna za pacijenta.

Iako je neophodno uklanjanje uzroka infekcije, kod svih sinuzitisa maksilarnog sinusa najčešće je potrebna i antibiotska terapija, u okviru terapijskog protokola, ili kao prevencija mogućih komplikacija.

Autor: Dr Nebojša Mirković

Sumnjate da je vaš sinuzitis poreklom od zuba? Zakažite pregled što pre!

Tu smo za sva Vaša pitanja na temu sinuzitisa poreklom od zuba – pišite nam!

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com