Laseri se u stomatologiji koriste od 1994. godine u terapiji različitih stomatoloških problema kao alternativa tradicionalnim metodama tretmana usta i zuba.

Kako se koristi LASER u stomatologiji ?

Svaki laser predstavlja usmereni snop svetlosti određene talasne dužine na kojoj radi, kao i snage kojom deluje na meka ili tvrda tkiva u ustima.

Postoji više vrsti lasera koje se koriste u stomatologiji: diodni, Er:YAG, Er,Cr:YSGG a spektar mogućnosti njihove upotrebe u ustima obuhvata veliki broj stomatoloških intervencija.

Koje su prednosti upotrebe dentalnih lasera ?

Tretmani laserom podrazumevaju intervencije koje zahtevaju minimalnu upotrebu anestetika, jer su intervencije manje bolne.

Kada se koriste laseri za hirurške intervencije, one su obično bez krvarenja, brže zarastaju i postoji minimalna mogućnost infekcije rane, usled koagulacije koja se dešava istovremeno.

Koje su indikacije za upotrebu lasera u stomatologiji ?

  • Tretman parodontopatije, u okviru kako kauzalne tako i hiruške terapije parodoncijuma. Laserom se izuzetno uspešno uklanja inflamirano tkivo, kao i bakterije koje izazivaju parodontalno oboljenje.
  • Estetske intervencije, produžavanje kliničke krune zuba, kao i gingivektomije.
  • U implantologiji, kod dvofaznog implantološkog tretmana, za pripremu implantata za protetsko zbrinjavanje. Kod periimplantita, u cilju obeskličavanja regije u vratu implatata.
  • U endodonciji, u tretmanu inflamiranih kanala korena zuba.
  • Za izbeljivanje zuba, smatra se da je laserom najefikasniji tretman izbeljivanja zuba. Tretman je najkraći a rezultati su maksimalni.
  • U tretmanu afti i herpesa.
  • Frenektomije i uklanjanje manjih promena u ustima.
  • Smanjuje osetljivost vratova zuba na spoljne nadražaje, tako što se tretmanom laserom ubrzava obliteracija dentinskih kanalića i samim tim onemogućava prenošenje nadražaja.
  • U terapiji bolova temporomandibularnog zgloba.
  • Uklanjanje karijesa zuba.