zubni implanti

Zubni implanti pripadaju oblasti koja se zove oralna implantologija. U pitanju je oblast stomatologije koja se, iako postoji već više od 40 godina, i dalje razvija i za koju postoji veliko interesovanje klijenata zbog mogućnosti koje pružaju zubni implanti. Naime, sada već u jednoj ili dve posete stomatologu možete dobiti zube u regijama u kojima ih dugo niste imali, ili na mestima gde je moralo da dođe do vađenja zuba iz određenih razloga. Činjenica je da klijenti ne dolaze u stomatološku ordinaciju da bi ugradili implante, već da bi dobili zube, što i jeste konačan cilj implantološke terapije.

Zubni implanti

Zubni implanti na našem tržištu

Usled sve veće potražnje kada su zubni implanti u pitanju, kao i savladavanja tehnologija izrade na svim svetskim tržištima, u našoj zemlji je registrovan veliki broj implantnih sistema, sa donekle istim terapijskim mogućnostima, ali različitim cenama. Kvalitetan implantni sistem mora da odgovori na sve zadatke predviđene hirurško-protetskom terapijom. Pored toga on mora da bude jednostavan za postavku i da proizvođač garantuje za trajnost svog proizvoda.

Kao materijal za izradu endosealnih implantata se koristi titanijum. Zbog svojih bioloških, fizičkih, hemijskih i drugih karakteristika, titanijum je od samog početka moderne implantologije materijal izbora.

Šta su zapravo endosealni implanti zuba?

Endosealni implanti su pojednostavljeno rečeno titanijumski šrafovi, cilindričnog oblika, čime imitiraju korenove izgubljenih zuba.
Implantno-protetska terapija se izvodi iz dva dela, hirurškog i protetskog.
U hirurškom delu, implanti se operativnim putem postavljaju u vilične kosti. Oni će služiti kao nosači budućih protetskih nadoknada.

Ugradnja implanta: primarna stabilnost

Ključni faktor za uspešnu terapiju je primarna stabilnost implanta. Ostvaruje se intimnim prijanjanjem aktivnih površina implanta sa površinama vilične kosti.

Primarna stabilnost implanta zavisi od:

  • količine i gustine raspoložive kosti
  • dimenzija, oblika i vrste implantata
  • tehnike hirurške ugradnje.

Na osnovu kvaliteta (jačine) primarne stabilnosti određuje se period oseointegracije (koštano srastanje implanta sa viličnom kosti). Dokazano je da implantati koji imaju aktivne navoje ili aktivnu površinu ostvaruju mnogo bolju primarnu stabilnost. Samo kod takvih sistema je moguće razmišljati o imedijantnoj izradi protetske nadoknade (dobijanju krunica za dan ili dva nakon postavke implantata).
Nakon završenog perioda oseontegracije proverava se stabilnost implantata uz pomoć aparata koji nam pokazuje čvrstoću veze, i kontrolnim rendgen snimkom. Ukoliko su svi parametri zadovoljavajući, implant zuba se može definitivno opteretiti suprastrukturom i konačno protetskom nadoknadom.

Zubni implanti: hirurški deo

Za hirurški deo implantacije, većina implantnih sistema imaju izbor implantata raznih dimenzija i oblika, implantate sa aktivnim navojima (za imedijantnu ugradnju). Ukoliko postoji niži nivo kosti u gornjoj ili donjoj vilici, postoje posebne hirurške tehnike kojima se taj nivo može podići dovoljno da se postavi implantat. U gornjoj vilici se ta intervencija naziva sinus lift.

Zubni implanti pre i posle, rendgenski snimak.
Rendgen snimak pre i nakon ugradnje implantata. U gornjoj vilici je urađen i sinus lift.

U suštini se kvalitet jednog implantnog sistema najbolje ogleda u takvim graničnim slučajevima, gde ne postoje svi uslovi potrebni za ugradnju implantata. Tada na scenu stupa kvalitet koji daju najbolji implantni sistemi, kao i hirurška tehnika operatora. Na našem tržištu se nude implanti u velikom opsegu cena, ali najčešće je odnos cene i kvaliteta u direktnoj srazmeri.

Implanti zuba: protetski deo

Za protetski deo implantni sistemi bi trebalo da imaju:

  • suprastrukture (abatmente), prave i pod raznim uglovima
  • privremene suprastrukture (za izradu provremenih krunica)
  • Lokatore
  • i sve ono što je neophodno za izradu planiranih protetskih nadoknada.

Suprastrukture predstavljaju protetske delove koji se postavljaju u implante. Oni se vide u ustima, i služe kao nosač ili veza između implanta i protetske nadoknade. Na njih se cementiraju ili ušrafljuju protetske nadoknade. Koji tip vezivanja protetske nadoknade je bolji, večita je tema diskusije među stomatolozima.

Pre i nakon implantološko-implante terapije
Pre i nakon implantološko-implante terapije.

Ono što je ovde bitno naglasiti je da je kod svih implantnih sistema ključni deo veza implanta koji se nalazi u kosti i suprastrukture, odnosno onog dela koji nosi protetsku nadoknadu. Tu se još jednom može vrlo jasno videti razlika u ceni u odnosu na kvalitet koji nude implantni sistemi.

Autor teksta: dr Nebojša Mirković

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

sixteen + four =

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com