Upotreba-lasera-u-endodonciji.

Šta je to endodoncija i kako izgleda terapija?

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi izučavanjem i tretmanom bolesti i povreda unutrašnjosti zuba, odnosno endodoncijuma. Svaki zub ima svoj kanalikularni sistem koji može biti razgranat, sužen, vrlo nepristupačan pa od ovih karakteristika zavisi sam ishod endodontske terapije.

Početak terapije podrazumeva pravilno postavljanje dijagnoze oboljenja pulpe, širenje kanala posebnim iglicama i paralelnim ispirenjem unutrašnjosti kanala. Ukoliko postoji potreba, postavljaju se i odredjeni preparati u unutrašnjost kanala, što predstavlja medikametoznu fazu. Na samom kraju kanal se puni pastom za definitivni punjenje i gutaperkom, gumenim kočićem odgovarajućeg promera, što se sve zajedno naziva opturacija.Tretiranje unutrašnjosti zuba laserom je bezbolno!

Tradicionalni pristup u lečenju

Tradicionalni mehaničko-hemijski postupci čišćenja kanala korena često ne mogu osigurati uspešnu dezinfekciju čitavog kanalnog sistema, naročito u područjima nepravilonsti (suženja, sporedni kanali…). Mehaničkim tretmanom i ispiranjem kanala korena uklanja se inficirano tkivo i smanjuje broj mikroorganizama u korenskom kanalu. Medjutim, mikroorganizme najčešće nije moguće u potpunosti ukloniti. Naime, nakon mehaničke instrumentacije oko 30% dentinskog zida ostaje prekriveno bakterijama. To često može da predstavlja problem kasnije kada počnu da se razvijaju simptomi infekcije na vrhu korena zuba, sa otokom, bolom i propratnim simptomima.

Upotreba lasera u endodonciji

Prednosti lasera su:

  • Prodire u najsitnije bočne kanale, dentin i dentinske kanale svojim snopom svetlosti – i eliminiše bakterije.
  • Antibakterijsko i antiinflamatorno – deluje na zaostale bakterije i zapaljeno tkivo
  • Hemostatiči efekat – izaziva koagulaciju, te prilikom intervencije nema krvarenja
  • Omogućava bolje ispiranje kanala korena
  • Smanjuje mogućnost kontaminacije zbog izostanka kontakta tkiva i instrumenata
  • Smanjuje osetljivost nakon endodontskog tretmana
  • Endodontski tretman laserom je bezbolan

Razvojem endodoncije danas je sve više u upotrebi primena lasera u endodontskom lečenju kako bi se postigao maksimalan terapijski efekat. U stomatološkoj ordinaciji Magic Dent u svim slučajevima infekcije kanala korena, po pravilu koristimo laser. Rezultati sa i bez laserskog tretmana su neuporedivi.

Zakažite svoj laserski tretman!

Autor: Dr Branka Matović

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

5 + 19 =

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com