Šta je to endodoncija i kako izgleda terapija?

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi izučavanjem i tretmanom bolesti i povreda unutrašnjosti zuba, odnosno endodoncijuma. Svaki zub ima svoj kanalikularni sistem koji može biti razgranat, sužen, vrlo nepristupačan pa od ovih karakteristika zavisi sam ishod endodontske terapije, kao i vid terapije koji će se primeniti.

Tretiranje unutrašnjosti zuba laserom je bezbolno!

Kako izgleda terapija u endodonciji?

Početak terapije podrazumeva pravilno postavljanje dijagnoze oboljenja pulpe, širenje kanala posebnim iglicama i paralelnim ispirenjem unutrašnjosti kanala. Ukoliko postoji potreba, postavljaju se i odredjeni preparati u unutrašnjost kanala, što predstavlja medikametoznu fazu. Na samom kraju kanal se puni pastom za definitivni punjenje i gutaperkom, gumenim kočićem odgovarajućeg promera, što se sve zajedno naziva opturacija.

Tradicionalni pristup u lečenju

Tradicionalni mehaničko-hemijski postupci čišćenja kanala korena često ne mogu osigurati uspešnu dezinfekciju čitavog kanalnog sistema, naročito u područjima nepravilonsti (suženja, sporedni kanali…). Mehaničkim tretmanom i ispiranjem kanala korena uklanja se inficirano tkivo i smanjuje broj mikroorganizama u korenskom kanalu. Medjutim, mikroorganizme najčešće nije moguće u potpunosti ukloniti. Naime, nakon mehaničke instrumentacije oko 30% dentinskog zida ostaje prekriveno bakterijama. To često može da predstavlja problem kasnije kada počnu da se razvijaju simptomi infekcije na vrhu korena zuba, sa otokom, bolom i propratnim simptomima.

Kako funkcioniše laser u endodonciji?

Primenom lasera dolazi do promena u tkivu delovanjem apsorbovane svetlosne energije koja se pretvara u toplotnu energiju pri kontaktu sa tkivom. Učinak apsorbovane energije na ciljano tkivo se može kontrolisati definisanjem parametara samog lasera.
Laserski aktivno ispiranje kanala korena se postiže fototermičkom i fotomehaničkom aktivacijom antimikrobnog sredstva za ispiranje kanala korena kao što su npr. natrijum-hipohlorit ili hlorheksidin.

6 prednosti upotrebe lasera u endodonciji

Prednosti upotrebe lasera su:

  1. Prodiranje u najsitnije bočne kanale, dentin i dentinske kanale svojim snopom svetlosti – i eliminiše bakterije.
  2. Antibakterijsko i antiinflamatorno dejstvo – deluje na zaostale bakterije i zapaljeno tkivo.
  3. Hemostatički efekat – izaziva koagulaciju, te prilikom intervencije nema krvarenja.
  4. Smanjuje mogućnost kontaminacije zbog izostanka kontakta tkiva i instrumenata.
  5. Smanjuje osetljivost nakon endodontskog tretmana.
  6. Endodontski tretman laserom je bezbolan.

Razvojem endodoncije danas je sve više u upotrebi primena lasera u endodontskom lečenju kako bi se postigao maksimalan terapijski efekat. U stomatološkoj ordinaciji Magic Dent u svim slučajevima infekcije kanala korena, po pravilu koristimo laser. Rezultati sa i bez laserskog tretmana su neuporedivi.

Muče vas bol, otok? prepustite stvar stručnjacima i zakažite svoj laserski tretman!

Fiksni telefon: +381-11-260-1638

Mobilni: +381-65-260-1638

Mobilni: +381-64-183-5244

Mobilni: +381-62-257-343

Autor: Dr Branka Matović

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com