Jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju naši pacijenti pre ugradnje implantata jeste: “Da li boli ugradnja implantata?”, kao i: “Da li je bol nakon ugradnje zubnog implantata očekivana pojava?” Vrlo je bitno na početku ovog teksta naglasiti da se hirurška procedura ugradnje implantata izvodi primenom lokalne anestezije i da je potpuno bezbolna za pacijenta. …

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com