Povlačenje desni ima karakteristične simptome

Povlačenje desni predstavlja jedan od prvih znakova parodontopatije.  Kako izgledaju zdrave desni? Da bismo slikovito objasnili mehanizam i dinamiku povlačenja desni, neophodno je da razjasnimo poziciju i okruženje parodontološki zdravog zuba u vilici. Naime, svi zubi se, nakon završenog nicanja, nalaze okruženi košanim tkivom viličnih kostiju, kao i mekim tkivom, desnima, koje ga okružuju. U…

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com