Prelom zuba je veoma neprijatna pojava, a polomljen zub je čest problem sa kojim se susreću stomatolozi u svakodnevnoj praksi.  Razlozi preloma zuba su različiti, kao i mesto i način preloma. Naime, kada se pominje polomljen zub, najčešća je asocijacija na neku povredu. To jest fizička ili mehanička sila koja je uticala na to da…

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com