Zubni plak predstavlja lepljivu masu na zubima i desnima. On u početku nema jasno definisanu boju, a kasnije poprima boju iz pigmenata hrane i bakterija, kad postaje jasno vidljiv u ustima. Kako nastaje zubni plak? Preduslov za nastanak dentalnog plaka je loša oralna higijena.  U svom nastanku, zubni plak prolazi kroz 3 faze: inicijalna faza,…

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com