Šta su amalgamske plombe? Amalgamske plombe – ili tzv. sive tj. crne plombe – i njihova primena u stomatološkoj praksi je tema koja najčešće izaziva oprečna mišljenja, kako među stomatolozima, tako i u opštoj populaciji. Iako spada u materijale koji imaju verovatnu najdužu primenu u stomatologiji, amalgam je takođe materijal koji svojim svojstvima izaziva i…

© 2018 - Magic Dent - dsgn: shojke.com