Laseri se u stomatologiji koriste od 1994. godine u terapiji različitih stomatoloških problema kao alternativa tradicionalnim metodama tretmana usta i zuba.

Kako se koristi LASER u stomatologiji?

Svaki laser predstavlja usmereni snop svetlosti određene talasne dužine na kojoj radi, kao i snage kojom deluje na meka ili tvrda tkiva u ustima.

Postoji više vrsti lasera koje se koriste u stomatologiji: diodni, Er:YAG, Er,Cr:YSGG a spektar mogućnosti njihove upotrebe u ustima obuhvata veliki broj stomatoloških intervencija.

Koje su prednosti upotrebe dentalnih lasera?

Tretmani laserom podrazumevaju intervencije koje zahtevaju minimalnu upotrebu anestetika, jer su intervencije manje bolne.

Kada se koriste laseri za hirurške intervencije, one su obično bez krvarenja, brže zarastaju i postoji minimalna mogućnost infekcije rane, usled koagulacije koja se dešava istovremeno.

Koje su indikacije za upotrebu lasera u stomatologiji?

  • Tretman parodontopatije, u okviru kako kauzalne tako i hiruške terapije parodoncijuma. Laserom se izuzetno uspešno leči parodontalni džep, i uklanja inflamirano tkivo, kao i bakterije koje izazivaju parodontalno oboljenje.
  • Estetske intervencije, produžavanje kliničke krune zuba, kao i gingivektomije.
  • U implantologiji, kod dvofaznog implantološkog tretmana, za pripremu implantata za protetsko zbrinjavanje. Kod periimplantita, u cilju obeskličavanja regije u vratu implatata.
  • U endodonciji, u tretmanu inflamiranih kanala korena zuba.
  • Za izbeljivanje zuba, smatra se da je laserom najefikasniji tretman izbeljivanja zuba. Tretman je najkraći a rezultati su maksimalni.
  • U tretmanu afti i herpesa.
  • Frenektomija i uklanjanje manjih promena u ustima.
  • Smanjuje osetljivost vratova zuba na spoljne nadražaje, tako što se tretmanom laserom ubrzava obliteracija dentinskih kanalića i samim tim onemogućava prenošenje nadražaja.
  • U terapiji bolova temporomandibularnog zgloba.
  • Uklanjanje karijesa zuba.